Onderzoeksagenda IAP

De Onderzoeksagenda eMobility

Topsectoren heen, dat tot doel heeft de maatschappelijke problemen in de stedelijke gebieden van Nederland aan te pakken: de mobiliteit, het verbeteren van de luchtkwaliteit en de bereikbaarheid.

Het IAP is dus geen apart Topconsortium Kennis & Innovatie (TKI), maar beoogd als kleine netwerkorganisatie een kenniscluster op te bouwen en te onderhouden om elektrische mobiliteit verder te versnellen. Juist om de economische koppositie die Nederland heeft opgebouwd op dit gebied verder te versterken en uit te bouwen.

De strategische Onderzoeksagenda is een oproep aan iedere betrokken organisatie om deel te nemen aan de gezamenlijke roadmap voor het Innovatie- en Acceleratieprogramma eMobility (IAP eMobility).

Mobiliteit in steden

De IAP eMobility Roadmap 2018 – 2022 geeft inzicht in vraagstukken op het gebied van leefbaarheid, bereikbaarheid en mobiliteit. Ofwel:

Hoe krijgen we de stad, stiller, schoner en vergroten we de bereikbaarheid?

De Strategische Onderzoeksagenda 2018 – 2022 Elektrische Mobiliteit is uitgevoerd in opdracht van het Formule E Team door het programmabureau IAP eMobility met medewerking van personen en instanties die u hier aantreft.

Klik hier voor het volledige rapport of Lees hier de Bladerbare Brochure in de Viewer  of klik op deze link voor de brochure in PDF 

IAP eMobility

Voor onderzoek en ontwikkeling op het gebied van elektrische mobiliteit zijn programma’s, projecten en activiteiten van de topsectoren HTSM, Energie en Logistiek en van Connekt de plek waar dit gebeurt. De meerwaarde van het IAP zit hem erin om juist die zaken integraal met elkaar te verbinden en op te pakken wat elders nog niet belegd is. Deze ‘white spots’ worden door dit innovatiecluster opgepakt en hierop worden projecten ontwikkeld, waarbij flexibel wel of niet financiering gematched wordt.

Onderstaande 5 onderwerpen staan op dit moment hoog op de agenda en wil het IAP e-Mobility de komende periode verder helpen. Hiervoor zoeken en zijn we in gesprek met kennisinstellingen, bedrijven en overheden.

 1. Het gedrag van de gebruiker en / of de consument bij elektrische mobiliteit.
 2. Grote concentraties van laden (en ontladen) van Heavy Duty Commercial Vehicles bij distributiecentra van steden.
 3. Rekenmodellen en visie- en scenario ontwikkeling.
 4. Light Electric Vehicles en de waarde die dit in zich heeft ten opzichte van traditionele ‘modaliteiten’ van stadsdistributie en vervoer.
 5. De effecten van het elektrificeren van transport en vervoer (in allerlei configuraties, ontwikkelstadia, penetratiegraden, etc) op de energie infrastructuur.

Uitleg van de ‘White Spots’

Cross Sectoraal

Deze onderzoeksagenda geeft invulling aan een cross-sectoraal thema in met name de topsectoren High Tech Systemen & Materialen (HTSM), Energie en Logistiek. Ook andere topsectoren zijn van belang, zoals water (binnenvaart) en creatieve industrie (nieuwe stadsdistributie en mobiliteitsdiensten).

Heavy Duty Commercial Vehicles

Commerciële voer/vaartuigen voor zwaar transport en zeker stadsdistributie zijn nog een uitdaging. Dit vergt visie, samenwerking en omvangrijke investeringen.

Maar regelen we het goed, dan kan Nederland hiermee internationaal haar marktpositie versterken. In de agenda zijn de volgende onderzoeksthema’s geformuleerd:

 • Stadsdistributie met laad en lossen logistiek
 • Openbaar vervoer – inductief laden, optimalisatie laden en ontladen
 • TCO en MKBA / verdienpotentieel
 • Scenario & model ontwikkeling – data en gegevens

Light Vehicles for personal mobility

Personenvervoer en pakketvervoer is volop in beweging. Denk aan de populariteit van de elektrische (bak)fiets, TukTuk bezorgservices, elektrische (deel)auto’s, de honderden elektrische taxi’s op Schiphol en al dan niet autonoom rijdend groepsvervoer. Maar ook aan distributiestations aan de rand van de stad die de overlast sterk kunnen reduceren.

In de agenda zijn de volgende onderzoeksthema’s geformuleerd:

 • Nieuwe mobiliteitsdiensten – impact op ruimtelijke ordening
 • Gebruikersgedrag en effecten
 • TCO en MKBA / verdienpotentieel
 • Scenario & modelontwikkeling – data en gegeven.

Infrastructuur en Energiemarkten

Nederland heeft de laadinfrastructuur bedacht en we zijn onderscheidend in automotive electronica.

Wij kunnen die voortrekkersrol vasthouden maar dan moeten we er hard aan trekken want een aantal grote landen herkent inmiddels ook de kracht van elektrisch vervoer.

In de agenda zijn de volgende onderzoeksthema’s geformuleerd:

 • Sociale innovaties – coöperaties en verdienmodellen
 • Regionale / lokale dimensie & impact
 • Opschaling: standaarden en normen
 • Scenario & model ontwikkeling – data en gegevens