Green Mobility

Het Innovatie en Acceleratie Programma (IAP) Elektrisch Mobiliteit is een breed gedragen coalitie, dwars door de Topsectoren heen, dat tot doel heeft de maatschappelijke problemen in de stedelijke gebieden van Nederland aan te pakken: de mobiliteit, het verbeteren van de luchtkwaliteit en de bereikbaarheid.

Het IAP is dus geen apart Topconsortium Kennis & Innovatie (TKI), maar beoogd als kleine netwerkorganisatie een kenniscluster op te bouwen en te onderhouden om elektrische mobiliteit verder te versnellen. Juist om de economische koppositie die Nederland heeft opgebouwd op dit gebied verder te versterken en uit te bouwen.

De strategische Onderzoeksagenda is een oproep aan iedere betrokken organisatie om deel te nemen aan de gezamenlijke roadmap voor het Innovatie- en Acceleratieprogramma eMobility (IAP eMobility).

Meer weten? Neem dan contact op met programma manager

Joris Knigge

+31 6 15 51 05 90 Joris.knigge@mentesadvisory.nl

Partners van het Innovatiecluster Elektrische Mobiliteit:

Kennispartner: NKL Nederland

Mede mogelijk gemaakt door DKTI Transport